Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

Kaledonia
6207 0e06
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Kaledonia
7185 573c 500
Reposted bylalkazfilcuc0smicgirl
Kaledonia
5534 e115
Reposted fromgosiakowe gosiakowe vianastiez nastiez

July 02 2015

Kaledonia
(1235) the old reader
Reposted fromweightless weightless vianivea nivea

June 29 2015

3552 8e3d
Reposted fromwisniakowska wisniakowska viamalinowowa malinowowa
Kaledonia
5268 204f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawiks wiks
Kaledonia
5284 375d 500
Reposted fromfinny finny viawiks wiks

June 25 2015

Kaledonia
2746 7eb8
Reposted fromkotowate kotowate viasesja sesja
Kaledonia
9155 22cd
Reposted fromolass olass viasesja sesja
Kaledonia
Tylko nie mów mi, że chcieć to móc
— happysad "Nieprzygoda"
Kaledonia
odrzuciło i zostawiło mnie już tyle osób, że mam wyjebane czy sobie pójdziesz jutro, za 4 dni czy  za 2 lata.  Jesteś teraz i to się liczy.

June 21 2015

Kaledonia
rany boskie, po co mi ta głowa pełna myśli, no po co
Reposted fromspes spes viaskaryfikaacjaduszy skaryfikaacjaduszy
Kaledonia
Well, maybe I need you?
— Regina Mills
Kaledonia
Powiedz mi, że nie muszę się bać.
Kaledonia
Kłamstwo obiegnie cały świat,  zanim prawda zdąży włożyć buty
— Terry Pratchett
Reposted fromlanza lanza viaskaryfikaacjaduszy skaryfikaacjaduszy

June 19 2015

Kaledonia
Dziś znów płakałam. Masochizm psychiczny level hard.
— skaryfikacja.
Kaledonia
1152 51d8
Garbusiki!
Reposted fromoutline outline vialovemyself lovemyself
Kaledonia
7275 5b12
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialovemyself lovemyself

June 16 2015

Kaledonia
7706 64e4 500
Reposted fromrol rol viaucieknijmi ucieknijmi
Kaledonia
5729 d34e
Reposted fromfitspro fitspro viaucieknijmi ucieknijmi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl