Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2017

Kaledonia
4050 4999 500
Kaledonia
Oddałbym rękę za Ciebie, katował wątrobę krzycząc "polewaj" Gdyby anioły mnie chciały ratować z miłości do Ciebie bym wszystkie rozstrzelał.

— Planet ANM - Znowu Cię Nie Ma
Reposted bydancingwithaghostnacia
Kaledonia
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viamamzawieszke mamzawieszke

September 26 2017

Kaledonia
8921 29d8
Reposted fromaletodelio aletodelio viasoulwax soulwax
Kaledonia
 Łatwo jest Ci mówić, ale trudniej zrobić
jeszcze trudniej utrzymać za ogon dwie sroki.
Jak nie umiesz się obronić pokusy się nie czają,
a od żadnej nie usłyszysz słodkiego dobranoc.
Podejmujesz wybór, ponosisz konsekwencje 
- czemu znów to robisz, skoro tak bardzo nie chcesz?
Do siebie miej pretensje, Boże to takie męskie
- chcesz ciepła w domu jednocześnie ognia na mieście?
Pusta przestrzeń przypomni ci o błędach,
chciałeś ognia to z piekła ogień cię dosięga.
I nie rozgrzeje serca jak prawdziwe emocje,
bo znowu wyszło źle, a znowu chciałeś dobrze.
Mogłabym ci wiele dać, to za czym tęsknisz,
mogłabym za tobą stać, uczynić wielkim
gdybyś naprawdę chciał, powiedział to głośno,
a karma jest zołzą pokaże ci samotność.
— Zbyt wiele.
Kaledonia
Ileż ja się napłakałam. Ale już nie płaczę. Człowiek przestaje płakać, kiedy przestaje wierzyć w szczęście.
— Coco Chanel
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaMournful Mournful

July 10 2015

Kaledonia
6207 0e06
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Kaledonia
7185 573c 500
Reposted bylalkazfilcuc0smicgirl
Kaledonia
5534 e115
Reposted fromgosiakowe gosiakowe vianastiez nastiez

July 02 2015

Kaledonia
(1235) the old reader
Reposted fromweightless weightless vianivea nivea

June 29 2015

3552 8e3d
Reposted fromwisniakowska wisniakowska viamalinowowa malinowowa
Kaledonia
5268 204f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawiks wiks
Kaledonia
5284 375d 500
Reposted fromfinny finny viawiks wiks

June 25 2015

Kaledonia
2746 7eb8
Reposted fromkotowate kotowate viasesja sesja
Kaledonia
9155 22cd
Reposted fromolass olass viasesja sesja
Kaledonia
Tylko nie mów mi, że chcieć to móc
— happysad "Nieprzygoda"
Kaledonia
odrzuciło i zostawiło mnie już tyle osób, że mam wyjebane czy sobie pójdziesz jutro, za 4 dni czy  za 2 lata.  Jesteś teraz i to się liczy.

June 21 2015

Kaledonia
rany boskie, po co mi ta głowa pełna myśli, no po co
Reposted fromspes spes viaskaryfikaacjaduszy skaryfikaacjaduszy
Kaledonia
Well, maybe I need you?
— Regina Mills
Kaledonia
Powiedz mi, że nie muszę się bać.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl